16.2.2011

Edunvalvontakuulumisia kehittämistyöryhmästä

Luokanopettajakoulutuksen kehittämistyöryhmässä pähkäillään parhaillaan uusia tutkintovaatimuksia luokanopettajan koulutukselle niin kasvatustieteen kuin kasvatuspsykologiankin pääaineen osalta. Jotta sinäkin pysyisit kärryillä siitä, missä mennään, kerron mistä kehittämisryhmässä juuri nyt keskustellaan.

Monialaisten opintojen osalta kehittämistyöryhmä on päätynyt ehdottamaan mallia, jossa sekä kasvatustieteen että kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat opiskelisivat monialaisten perusosat kokonaisuudessaan (laajuus 47 op). Kasvatuspsykologian osalta muutos näkyisi matematiikan ja äidinkielen perusosien kohdalla, jotka molemmat opiskeltaisiin jatkossa kokonaisuudessaan (7+8 op). Lisäksi käsityön didaktiikkaan on esityksessä lisätty yksi opintopiste. Monialaisten valinnaisosat (13 op) kasvatuspsykologian opiskeijat suorittaisivat ilmöopintoina ja kasvatustieteen pääaineopiskelijat vapaavalintaisina osina. Lisäksi tutkinnon vapaasti valittavaissa opinnoissa tarjottaisiin ilmiökurssia (8 op), jolle taattaisiin kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoille etuoikeus. Mukaan mahtuisi kuitenkin myös kasvatustieteenpääaineopiskelijoita. Näin ilmiöopintoja saataisiin tarjottua myös kasvatustieteenopiskelijoille ja lisättäisiin pääaineiden välistä yhteistyötä. Lisäksi vapaasti valittavissa opinnoissa tarjottaisiin taito- ja taideaineita eheyttävää kokonaisuutta sekä orietoivien aineiden eheyttävää kokonaisuutta, jotka toimisivat kasvatustieteen pääaineopiskelijoille vaihtoehtoisena tapana suorittaa monialaisten valinnaisosia sekä vapaasti valittavina kursseina kaikille halukkaille, jos kursseilla on tilaa. Tutkintovaatimustekstiluonnoksessa ehdotetaan, että monilaisten perusosien suorittaminen tulisi olla edellytyksenä valinnaisosien (siis ilmiöiden) suorittamiselle.

Yleisopintojen osalta kehittämistyöryhmässä on esitetty mallia, jossa HOPS-kurssi järjestettäisiin 1 op laajuisena (nykyisin 5 op) ja sen sisältöjä tarkennettaisiin opiskelijoille hyödyllisemmiksi. Draamaopinnoille on ehdotettu lisättäväksi yhtä opintopistettä, jolloin puheviestintä ja vuorovaikutus-kokonaisuudesta tulisi 5 op suuruinen. Lisäksi suunnitteilla on uusi kurssi, jossa käsiteltäsiin mahdollisesti esim. monikulttuurisuutta, yhteiskunnallista näkökulmaa opettajan työhön, tasa-arvo kysymyksiä tms. tärkeitä asioita.

Lisäksi kehittämistyöryhmässä tullaan kevään aikana keskustelemaan mm. harjoitteluista sekä pääaineopinnoista, näistä teemoista siis lisää myöhemmin. Phenomenan hallitus on aktiivisesti ottanut kantaa kehittämistyöryhmässä käsiteltäviin asioihin ja tekee sitä edelleen. Parhaillaan selvitämme esimerkiksi sitä, aiheuttaisiko perusosien suorituksen edellyttäminen ennen ilmiöopintoja mahdollisia turhia etenemisesteitä opintoihin. Jos sinulla on kysyttävää uusien tutkintovaatimusten laatimisesta, kehittämistyöryhmän toiminnasta tai mistä tahansa aihetta sivuavasta yhteyden voi ottaa esimerkiksi Oiliin.

1 kommentti:

  1. Rakkaat kirjoittat! Kirjoittakaa kuka olette tekstinne loppuun!

    Täten on helpompi palata asiaan vaikkapa ruokalassa tai laitoksen käytävillä.

    VastaaPoista

Jätä kommentti ja jatka keskustelua! :) Huomaa kuitenkin, että jos asiasi on kiirreellinen, on parempi lähettää kirjoittajalle sähköpostia!